SỰ KIỆN

Giới thiệu phương pháp Kinesiology Taping

Giới thiệu phương pháp Kinesiology Taping

California Finess and Yoga Center 08-2-2018
Giới thiệu Phương pháp Kinesiology Taping

Giới thiệu Phương pháp Kinesiology Taping

Liên đoàn bóng đá thể thao Quốc gia Việt Nam 11-01-2018
Giới thiệu phương pháp Kinesiology Taping

Giới thiệu phương pháp Kinesiology Taping

Bệnh viện phục hồi chức năng Quảng Ninh 22-12-2017
Giới thiệu phương pháp Kinesiology Taping

Giới thiệu phương pháp Kinesiology Taping

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng 11_13-12-2017
Hội thảo Khoa học –Y học thể thao

Hội thảo Khoa học –Y học thể thao

Trung Tâm Huấn Luyện Thể Dục Thể Thao Hồ Chí Minh 6-3-2017
Tham gia triển lẫm y tế quốc tế Việt Nam

Tham gia triển lẫm y tế quốc tế Việt Nam

Hội nghị quốc tế Sài Gòn SECC 21_24 -09-2016
^ Về đầu trang