Kim luồn tĩnh mạch Welcare - Innocath / Invacath

 

 

 

Kim luồn tĩnh mạch Welcare- Innocath                                           

    

Hãng sản xuất: WELFORD

 

Nước sản xuất: MALAYSIA

 

Nhãn hiệu sản phẩm: WELCARE

 

Tiêu chuẩn chất lượng: Chứng chỉ CE, ISO 13485

 

 

Mô tả: Kim luồn tĩnh mạch có cánh to, có cổng bơm thuốc, các size 14,16,18,20,22,24. Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO. Hạn sử dụng 5 năm. 

 

 

 

Kim luồn tĩnh mạch Welcare- Invacath

Hãng sản xuất: WELFORD

 

Nước sản xuất: MALAYSIA

 

Nhãn hiệu sản phẩm: WELCARE

 

Tiêu chuẩn chất lượng: Chứng chỉ CE, ISO 13485

 

 

Mô tả: Kim luồn tĩnh mạch dạng tròn không cánh, không cổng bơm thuốc, các size 14,16,18,20,22,24. Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO. Hạn sử dụng 5 năm.

 

 

 

 

 

 

^ Về đầu trang