Giới thiệu phương pháp Kinesiology Taping

1716 lượt xem
Giới thiệu phương pháp Kinesiology Taping
California Finess and Yoga Center 08-2-2018

Ngày 02/02/2018, Công ty TNHH dịch vụ giao thương SBC đại diện cho hãng sản xuất TS tại Việt Nam tài trợ băng cơ 3NS TEX cho Khóa huấn luyện về phương pháp tăng cường hiệu quả luyện tập, ngăn ngừa và phục hồi chấn thương bằng băng dán cơ tại CLB CALIFORNIA YOGA FITNESS, giới thiệu đến toàn bộ huấn luyện viên của trung tâm về cách sử dụng băng dán cơ trong thể thao.

 

Gửi phản hồi

 

^ Về đầu trang